Cjenik servisa

Cjenik usluga važeći od 15.07.2014.

 

Hardver Cijena (kn) *
Spajanje računala i komponenti 50 kn /sat
Otklanjanje hardverskih poteškoća 50 kn /sat
Detekcija tehničke neispravnosti opreme 75 kn /radna jedinica
Čišćenje računala do prašine/zamjena komponenti 150 kn /radna jedinica
Postavljanje lokalne žičane i bežične mreže – manji ured Po dogovoru
Postavljanje lokalne žičane i bežične mreže – veća mreža Po dogovoru
Softver Cijena (kn)
Instalacija novog operativnog sustava i drivera (Clean Install) 200 kn /radna jedinica
ReInstalacija operativnog sustava s prijenosom podataka 300 kn /radna jedinica
Instalacije različitog softvera 150 kn /radna jedinica
Otklanjanje hardverskih poteškoća 75 kn /radna jedinica
Čišćenje zaraženih računala(otežan rad) 100 kn /radna jedinica
Ubrzavanje računala i optimizacija rada 150 kn /radna jedinica
Ostale usluge Cijena (kn)
Radni sat servisa na terenu 200 kn/sat
Ostale intelektualne usluge 150 kn/sat
Ostale tehničke usluge 100 kn/sat
Udaljeno povezivanje i otklanjanje poteškoća 75 kn /sat
Savjetovanje, pregled i analiza stanja računala 50 kn
Putni trošak 2 kn /km**
*Obračunska jedinica 1 sat
**Ako je lokacija korisnika van Zagreba

Kisnet nije u sustavu PDV-a. Kisnet zadržava pravo izmjene cjenika.